Asociația de părinți din Gradinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara

 • ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI DIN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, cu sediul în Timișoara, strada Teiului nr. 3, județul Timiș, este o asociație non-profit, înființată în anul 2007 în scopul organizării unor activități cu implicarea părinților, implicare care sprijină eforturile cadrelor didactice in procesul de educare și pregătire preșcolară a copiilor din Grădinița cu Program Prelungit Nr.26 din Timișoara. Prin intermediul activităților desfășurate, organizația vizează ca și grup țintă copiii din Grădinița cu Program Prelungit Nr.26 din Timișoara.

  Obiectul de activitate al asociatiei este crearea cadrului organizatoric și legal de sprijinire și implicare din partea părinților cu orice e necesar, material, fizic și moral pentru preșcolarii Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara. Asociația de părinți nu se limitează la activitățile specificate în statut, dar va corespunde intereselor personale nepatrimoniale ale membrilor, care pun în comun contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor.

  Asociația de Părinți din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara nu are scop politic, lucrativ sau patrimonial, contrar ordinii publice si bunelor  moravuri.

  În decursul timpului, organizația a derulat proiecte legate strict de finanțarea/ dotarea instituției în funcție de necesitățile sesizate, în sensul ca această organizație vine în sprijinul instituției de fiecare dată când acest lucru este posibil, susținând din punct de vedere financiar, din fondurile proprii, partea de achiziții a instituției acolo unde este nevoie de aceste achiziții dar nu sunt bani  în buget. Principalele finanțări precedente se referă la dotări la nivelul instituției dar și la reparații urgente acolo unde a fost cazul.

  Prin proiectele derulate în anul școlar 2017-2018, amintim modernizarea băilor instituției, în scopul dotării băilor și grupurilor sanitare ale grădiniței  cu dozatoare cu săpun ecologic și suporturi prosoape de hârtie ecologice Kimberly și dispensere de hârtie igienică ecologică. Acest proiect a avut o valoare totală de 8300 RON, din care 6000 ron a fost contribuția Asociației.

  Tot în cadrul acestui proiect au fost dotate bucătăria și oficiile de distribuție a hranei copiilor cu dispensere pentru gel dezinfectant cu proprietăți: antimicrobian, antifungic, antivirusal, antibacterian.

  Anul școlar 2018-2019 a adus cu sine noi nevoi pentru preșcolarii Grădiniței P.P. Nr. 26 Timișoara, cum ar fi aceea a unei extinderi a spațiului de relaxare și de joacă. În egală măsură, perspectiva aplicării unui nou Curriculum pentru educație timpurie începând cu septembrie 2019, un curriculum care pune accent pe activități out door, dar și pe joc și mișcare în aer liber, a evidențiat și mai mult necesitatea de a da funcționalitate fiecărui colțișor din curtea grădiniței.

  În acest context, ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI DIN GRĂDINIȚA P.P.  NR. 26 Timișoara a venit din nou în întâmpinarea nevoilor unității de învățământ preșcolar,  a aplicat și mai apoi a demarat Proiectul ”Parcul Senzorial  CURCUBEU”/ ”RAINBOW Sensory Park”, proiect cu un BUGET TOTAL DE 11040 LEI, cofinanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL ROMÂNIA, în cadru Programului SPAȚII VERZI, Componenta SPAȚII VERZI URBANE.

  Scopul proiectului constă în amenajarea în partea de SV a curții Grădiniței cu P. P. Nr. 26 Timișoara, a unui parc senzorial care cuprinde: o zonă de trasee senzoriale pentru exerciții de motricitate fină și grosieră, spațiu de recreere și relaxare și o grădină senzorială pentru activitățile dedicate educației ecologice.