Scurt istoric

 • Trecut

  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.26 din Timişoara ia ființă în anul 1973, fiind până în anul 1981 sub tutela Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, apoi sub patronajul Întreprinderii Fructus Timişoara până în anul 1990, fiind preluată de I.S.J.Timiş după aceată perioadă, iar începând cu 01.01.2001 de către Primăria Municipiului Timişoara. Din punct de vedere financiar, Grădinițacu Program Prelungit Nr. 26 era subordonată Centrului Financiar Grădinițe, până în anul 201, când grădinița dobândește personalitate juridică.

  Într-o perioadă dificilă, anul 2010, în care datorită crizei financiare cu care se confrunta întreaga țară, la nivelul MECTS se ia decizia comasării unităților de învățământ, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 reușește să-și păstreze personalitatea juridică.

  În anul 1973, grădinița avea o suprafaţă construită la sol de 930mp, respectiv suprafață totală de 2450mp, fiind concepută pentru o capacitate iniţială de cuprindere de aproximativ 270 de locuri (9săli de grupă cu o suprafaţă între 65,5şi 68 m pfiecare), din care 230 locuri pentru copii preşcolari şi 40 de locuri pentru de copii de creşă (0-3 ani), conform normativelor în vigoare în anul înfiinţării sale.

  Prin desființarea creșei existente ,grădinița îș imărește numărul de grupe, astfel că, în anul 2007 cuprindea 12 săli de grupă, 5 săli cu dublă funcționalitate – servirea mesei și vestiare, 5 grupuri sanitare pentru preșcolari, bucătărie proprie, 3 spații administrative și un cabinet medical.

  Capacitatea maximă de cuprindere a preșcolarilor variază în funcție de spațiile disponibile, între 230 și 360 de preșcolari.

  Prezent

  În anul 2008, unul dintre obiectivele majore ale conducerii instituției a fost cuprindere agrădiniței într-un program de extindere a clădirii existente. Datorită numărului mare de  cereri/solicitări ale  părinților  s-au făcut demersuri către ISJ Timiș pentruo biectivul de investiții Grădinița cu Program Prelungit  Nr. 26, aprobat prinHotărâre de Guvern. Investiția se finalizează înanul 2014, prin efortul comun al conducerii instituției și cel al Primăriei Municipiului Timișoara.

  În prezent, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara își desfășoară activitatea în trei corpuri de clădire, având un număr de 18 grupe de preșcolari în care pot fi cuprinși 526 de copii (conform Proiectului planului de școlarizare aprobat pentru anul 2020-2021), două dintre aceste grupe fiind cu predare în limba maghiară, iar una cu predare în limba germană.

  De asemenea, grădinița dispune de sală de sport, bazin de înot, săli cu destinație specific pentru servirea mesei, bucătărie proprie, cabinet medical, cabinet de logopedie și consiliere psihopedagogică, spații de joacă încurtea instituției.